منو

آدرس:

آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان رضانژاد جنوبی، نبش کوچه اصفهانی، پلاک ۵، طبقه اول، شرکت پاژند

کدپستی:

۵۱۶۳۸-۵۸۴۸۵

شماره تماس :

۱۹ ۷۶ ۳۵ ۳۳ ۰۴۱
۱۲ ۲۰ ۳۶ ۳۳ ۰۴۱
۰۶ ۰۹ ۳۵ ۳۳ ۰۴۱

تلفن همراه :

۴۷۱۷ ۴۱۷ ۰۹۱۴    خیری
۷۱۳۲ ۵۸۵ ۰۹۱۴   واحد فروش
۶۵۲۵ ۲۴۶ ۰۹۱۴   وحید خیری

فرم ارتباط با ما


حاصل جمع ۶۰ بعلاوه ۸ ؟

X

عضویت